บริษัท รัฐศิลป์ คอนเซนเตรชั่น จำกัด
> Rathasilp Concentration <

ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคอนกรีตสำเร็จรูป สแลทปูน, รางระบายน้ำ, ฝาปิดรางระบายน้ำ, เสา, ตอม่อ, ขอบคันหิน, ผนังกันดิน, รั้วคาวบอย
ผลิตได้ปริมาณมาก ตอบสนองได้ทุกความต้องการ โดยไม่มีขั้นต่ำ จัดส่งตรงเวลา รับประกันชิ้นงาน สิ้นค้ามาตรฐานเดียวกันต้อง RSC


มาตรการป้องกัน COVID-19 ภาษาไทย-พม่า


สำหรับผู้รับเหมา หรือนายจ้าง ที่มีลูกจ้าง แรงงาน พนักงาน พม่า

เพื่อใช้ประกาศ สื่อสาร ชี้แจ้ง ให้ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อการป้องกัน ระวัง COVID-19


credit : AHNC=Center Of Asean Health Network Collaboration ศูนย์กลางเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
page นี้จัดทำเพื่อเบา load และความล่าช้าของ website ต้นทาง และบีบอัดไฟล์เอกสารเพื่อความสะดวก รวดเร็วและลดภาระของ server ต้นทาง

ข้อมูลความรู้เบื้องต้น ภาษาไทย-เมียนม่า
ภาษาไทย
ภาษาพม่า
ดาวน์โหลด
การเฝ้าสังเกตุอาการ
ภาษาไทย+พม่า
ดาวน์โหลด
การแพร่กระจาย
ภาษาไทย+พม่า
ดาวน์โหลด
การล้างมือ
ภาษาไทย+พม่า
ดาวน์โหลด
การล้างมือ โดย RSC
ภาษาไทย+พม่า
ดาวน์โหลด